Logarska dolina

Logarska dolina, ki se zajeda v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp, je ena najlepših ledeniških dolin v celotni alpski verigi. Ledenik je preoblikoval 7 km dolgo in do 500 m široko dolino, ki je bila zaradi številnih naravnih in kulturnih znamenitosti leta 1987 razglašena za krajinski park.

Logarska dolina
Klemenškovo razgledišče
 • MG 6492
 • Okrešelj
 • Logarska dolina
 • Pogledi s Panoramske ceste

Krajinski park

Krajinski park poleg doline zajema še venec več kot 2.000 m visokih vrhov (Krofička, Ojstrica, Planjava, Brana, Turska gora, Rinke …), ki objemajo to slikovito alpsko oazo. Posledice naravnih procesov so na razmeroma majhnem prostoru številne naravne zanimivosti, ki se kažejo v obliki slapov, ledeniških formacij, vršajev, oken, kraških jam, zijalk, skalnih osamelcev in melišč. Zaradi izjemnosti je pet naravnih vrednot zavarovanih kot naravni spomenik: slap Rinka, slapišče Palenk, soteska Palenk, izvir Črne in okno v Luknji, melišče pod Planjavo pa je zavarovano kot naravni rezervat. V Logarski dolini izvira Savinja, ki je s 96 km dolžine najdaljša slovenska reka z izvirom in izlivom na slovenskih tleh.

Slap Rinka
Plesnikov brest
 • logarska dolina
 • Matkov Škaf
 • Pot proti Klemenci jami
 • Savinja pri Igli

Živi svet

Živi svet predstavlja pestro rastlinstvo z nekaterimi ogroženimi in zavarovanimi rastlinami kot so lepi čeveljc, Zoisova zvončnica, planika, kranjska lilija, avrikelj, kamniška murka in druge. Od živalskih vrst naletimo na gamsa, kozoroga, divjega petelina, sokola selca ter planinskega orla. Naselitev človeka sega v 15. stoletje.

Planike
Kozorog

Zanimivosti

 • Zaradi izjemne narave in naravnih pojavov na Okrešlju so na pobudo Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva že leta 1931 želeli ustanovili Narodni park Okrešelj, vendar zaradi 2. sv. vojne uradne razglasitve ni bilo.
 • Na robu krnice Okrešelj že od leta 1876 stoji planinski dom, poimenovan po raziskovalcu alpskega sveta Johannesu Frischaufu.
 • Mimo Logarske doline poteka slikovita panoramska cesta, ki se preko Matkovega kota vije po južnem pobočju Olševe do Solčave.
 • V strmem skalnatem pobočju Olševe najdemo znamenito arheološko najdišče Potočka zijalka z ostanki medveda ter naselitve človeka iz mlajšega paleolitika.
 • Logarska dolina je ena iz niza treh ledeniško preoblikovanih dolin v povirju Savinje. Na jugu meji na Robanov kot, na severu pa na Matkov kot.
Okrešelj
Potočka zijalka